XIV DNI ŻARNOWCA
24-25 lipca 2010r.

" XIV Dni Żarnowca "

Stadion sportowy w Żarnowcu


Sobota 24 lipca 2010r.


10.00 - 18.00 Blok imprez sportowych ( rajd rowerowy, mecz piłki nożnej, mecz piłki plażowej, turniej tenisa, spływ kajakowy Żarnowiec - Szczekociny). Szczegóły na www.goksitzarnowiec.pl i www.zarnowiec.pl 18.00 - Pokaz młodych talentów, zabawy i konkursy dla dzieci;
19.00 - 24.00 - Dyskoteka pod gwiazdami

Niedziela 25 lipca 2010r.

15.00 - Przedstawienie "Śnieżka" - teatrzyk szkolny (SP Żarnowiec)
15.30 - Występ Dziecięcego Zespołu Regionalnego "Żarnowiacy",
15.45 - Konkursy dla KGW Gminy Żarnowiec z towarzyszeniem Kapeli "Żarnowiacy"
17.00 - Międzygminny Turniej Kulinarny KGW " DARY LATA" ,
18.30 - Koncert zespołu folk-szanty - "HAMBAWENAH"
19.30 - Kabaret Wiejski "EWG"
20.30 - Koncert zespołu "Wędrowne Gitary" muzyka Czerwonych Gitar
22.00 - Pokaz ogni sztucznych
22.05 - 2.00 - Zabawa taneczna z zespołem "Matiz"

Ponadto: - loteria fantowa Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Oświaty Wiejskiej; - konkurs historyczny Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Żarnowieckiej

Dodatkowe atrakcje : wesołe miasteczko, mała gastronomia

Zapisy na pokaz młodych talentów
przyjmowane będą do dnia 23 lipca 2010r. w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki w Żarnowcu,
tel. (32) 644 91 14 (zapraszamy dzieci i młodzież do występów scenicznych)

Zapisy na spływ kajakowy przyjmują panowie:
* Marcin Sęk nr tel. 0 603 696 566
* Jerzy Łysek nr tel. 0 602 623 227
Przed zapisem prosimy o zapoznanie się z REGULAMINEM.

Regulamin spływu

* Warunkiem uczestnictwa w spływie kajakowym jest zapoznane się z jego regulaminem oraz podporządkowanie się decyzjom kierownictwa spływu.
* Prawo udziału w spływie maja osoby, których stan zdrowia pozwala na udział w spływie - bez względu na umiejętności pływania.
* Uczestnicy spływu są zobowiązani do posiadania dokumentu tożsamości.
* Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w spływie pod opieką osoby dorosłej, biorącej na siebie całkowitą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo lub za pisemną zgodą rodzica bądź opiekuna prawnego.
* Uczestnicy spływu są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa wodnego, ochrony przyrody oraz karty turysty.
* Wszyscy uczestnicy spływu zobowiązani są do płynięcia w zapiętej kamizelce.
* Obowiązkiem uczestników jest udzielenie pierwszej pomocy innym uczestnikom spływu w miarę swoich możliwości.
* W trakcie trwania spływu zabrania się picia alkoholu oraz używania środków odurzających .
* Zabrania się płynięcia na wierzchu kajaka, wyprzedzania otwierającego spływ oraz pozostawania za zamykającym spływ.
* Na spływie obowiązuje zakaz kąpieli w miejscach niedozwolonych.
* Każdy uczestnik spływu powinien posiadać okulary chroniące oczy przed słońcem, wiatrem, kurzem i gałęziami drzew, ubranie dostosowane do aury, wodoszczelnie zapakowaną zmianę odzieży, buty, w których można wejść do wody, napoje chłodzące oraz wysokokaloryczna żywność.
* Cenne przedmioty (dokumenty osobiste, telefony, aparaty fotograficzne) powinny być zabezpieczone przed zamoczeniem i utonięciem.
* Uczestnictwo w spływie na koszt i ryzyko uczestników.
* Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe, majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu spływu.
* Uczestnik spływu ponosi pełne koszty utraconego lub zniszczonego sprzętu pływającego oraz pokrywa wyrządzone przez siebie szkody.
* Komandor spływu ma prawo wyłączenia z uczestnictwa osób, które nie podporządkowują się regulaminowi spływu, bez prawa zwrotu poniesionych opłat.
* Organizator spływu zastrzega sobie prawo dokonania koniecznych zmian trasy, godziny rozpoczęcia i programu spływu oraz odwołania spływu w przypadku wysokiego stanu wody lub złych warunków pogodowych.
* W przypadku odwołania spływu uczestnikowi przysługuje zwrot dokonanej wpłaty za spływ.
* Na niektórych trasach występują przeszkody wodne i zachodzi konieczność przenoszenia kajaka.
* Koszty uczestnictwa w spływie pokrywają jego uczestnicy przed rozpoczęciem spływu.
* Uczestnikowi przysługuje zwrot wniesionych opłat w przypadku złożenia rezygnacji ze spływu najpóźniej na dzień przed datą rozpoczęcia spływu (do godz. 12.00).
* W przypadku zgłoszenia rezygnacji w dniu rozpoczęcia spływu, spóźnienia na zbiórkę, skrócenie pobytu na spływie itp. opłata za spływ nie podlega zwrotowi.
* O uczestnictwie w spływie decyduje kolejność zgłoszeń.
* Uczestnicy spływu są ubezpieczeni od NW.

Zapisy na rajd rowerowy oraz na turniej tenisa ziemnego
przyjmowane będą do dnia 23 lipca 2010r. w godz. od 8:00 do 14:00
w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Żarnowcu, tel. (32) 647 34 20
Trasa rajdu rowerowego:
Żarnowiec - Chlina - Udórz - Wola Libertowska - Łany Małe - Żarnowiec
Początek rajdu: boisko sportowe SP im. Jana Pawła II w Żarnowcu godz. 15:00.
Warunki uczestnictwa:
- posiadanie własnego sprawnego roweru;
- pełnoletniość lub posiadanie karty rowerowej.
W ramach turnieju tenisa ziemnego organizatorzy zapewniają rakiety i piłki do tenisa. W zależności od ilości zgłoszeń zostanie ustalona forma rozgrywek. Początek turnieju 24.07.2010r. godz. 10:00.
Dla wszystkich uczestników obu turniejów nagroda niespodzianka!!!

Zapisy dwuosobowych drużyn na mecz piłki siatkowej plażowej
przyjmowane będą do dnia 22 lipca 2010r. w godz. od 8:00 do 12:00
w sekretariacie Gimnazjum Publicznego w Żarnowcu, przy ulicy Krakowskiej 23, tel. (32) 647 34 10
Turniej rozpocznie się o godz. 10:00 i będzie rozgrywany według przepisów PZPS w dwóch kategoriach: kobiet i mężczyzn . System rozgrywek zostanie opracowany w zależności od ilości zgłoszonych drużyn. Odpowiedzialni za organizację turnieju: Tomasz Lewandowski, Łucja Grabowska, Joanna Szasta.


Powrót do strony głównej
STRONA
GŁÓWNA