BIESIADA Kół Gospodyń Wiejskich
w Domu Kultury w Żarnowcu
12.02.2013r.

Po raz 17-sty odbyła się Biesiada Kół Gospodyń Wiejskich w Gminie Żarnowiec. Tym razem organizatorem było KGW w Małoszycach. W Biesiadzie uczestniczyło 220 osób w tym min. Poseł do Parlamentu Europejskiego Małgorzata Handzlik, Poseł na Sejm Waldemar Andzel, radni, sołtysi i inni zaproszeni goście. W czasie uroczystości Wójt Gminy Żarnowiec Eugeniusz Kapuśniak przekazał na ręce Pani Stanisławy Wawer podziękowanie z okazji 50-lecia kierowania KGW w Koryczanach, a także dla Pań z KGW Małoszyce za przygotowanie imprezy. Podziękowania również były składane dla Pani Katarzyny Kornaś za osiągnięcia wokalne wspólnie z Zespołem Ars Nova działającym przy GOKSiT w Żarnowcu na szczeblu gminnym, powiatowym i ogólnopolskim. Przy muzyce Kapeli Regionalnej "Żarnowiacy" wszyscy dobrze się bawili. Biesiada wieńcząca karnawał jak tradycyjnie to już bywa zakończyła się przed godz. 12:00.


Powrót do strony głównej
STRONA
GŁÓWNA