Spotkanie informacyjne - LGD "Perła Jury"

W dniu 26.10.2016r. w GOKSiT w Żarnowcu odbyło się spotkanie informujące o działalności Lokalnej Grupy Działania "Perła Jury" oraz możliwościach pozyskania środków z PROW. Podczas spotkania uczestnicy mogli zapoznać się z pracami lokalnych twórców i artystów, którzy w poprzednim okresie programowania pozyskali środki na realizację tzw. małego projektu. Projekt ten wspierał kultywowanie lokalnych tradycji wśród młodego pokolenia.
Dziękujemy wszystkim przybyłym za udział.

Powrót do strony głównej
STRONA
GŁÓWNA
Powrót do galerii
GALERIA