Informacje dot. dofinansowania operacji w ramach PROW na lata 2014 - 2020
Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) Lokalnej Grupy Działania "Perła Jury"


Lokalna Grupa Działania "Perła Jury" przedstawia prezentacje dot. informacji ogólnych w zakresie pozyskiwania środków z PROW na lata 2014-2020 oraz dot. interpretacji procedur i kryteriów wyboru stosowanych przez LGD podczas konkursów, a także harmonogram planowanych na 2016 rok terminów ogłaszania konkursów

Pliki do pobrania:

Informacja o LSR

Działalność gospodarcza -LGD "Perła Jury"

Harmonogram planowanych konkursów w 2016r.

Konkursy indywidualne

Procedury - projekty indywidualne

Projekty Grantowe - procedura i kryteria

Powrót do strony głównej
STRONA
GŁÓWNA
Powrót do galerii
GALERIA