Projekty realizowane przez Stowarzyszenie KGW Gminy Żarnowiec

Stowarzyszenie KGW Gminy Żarnowiec realizuje obecnie dwa projekty, środki na ich realizację otrzymaliśmy od LGD "Perła Jury" oraz CIL Zawiercie.
W dniach 9-10 lipca odbędą się w Udorzu uroczystości patriotyczne poświęcone pamięci poległych żołnierzy Batalionu "Parasol". Tragiczne wydarzenie z lipca 1944 r. wspominać będą kombatanci, harcerze, mieszkańcy Udorza. Uczniowie Szkoły Podstawowej im. H. Grabowsiej "Zety" przygotują program artystyczny "Wspomnienie o Marii Stypułkowskiej -Chojeckiej "Kamie" i przy ognisku będą słuchać wspomnień i opowieści seniorów. Następnego dnia odbędą się główne uroczystości : msza św. w intencji zamordowanych żołnierzy i harcerzy , apel poległych i składanie kwiatów przy płycie pamiątkowej w Udorzu. Spotkania organizowane są we współpracy z Lokalną Grupą Działania "Perła Jury". Projekt "Historia łączy pokolenia" realizowany jest w ramach konkursu "Nasza aktywność - naszą szansą".Od lipca do września realizowany będzie kolejny projekt pod wspólną nazwą "Dary Lata" przy udziale środków Centrum Inicjatyw Lokalnych w Zawierciu , z programu "Działaj Lokalnie".
W ramach projektu zorganizowane zostaną warsztaty ginących zawodów dla dzieci i młodzieży, a także współorganizowany będzie z GOKSiT w Żarnowcu VII Międzygminny Turniej KGW "Dary Lata". Pozyskane środki finansowe przeznaczone zostaną na nagrody dla uczestników turnieju. Celem przedsięwzięcia jest pobudzenie aktywności społecznej, wykorzystanie potencjału KGW oraz stworzenie warunków do integracji wewnątrz i międzypokoleniowej.


Powrót do strony głównej
STRONA
GŁÓWNA