Uroczystości poświęcone pamięci żołnierzy batalionu "Parasol" - 73. rocznica Akcji Specjalnej "Koppe"


Uroczystości rozpoczęły się w sobotę 8 lipca 2017r. w Szkole Podstawowej im. Haliny Grabowskiej "Zety" w Chlinie. Kombatanci złożyli kwiaty przed płytą poświęconą patronce szkoły. Zapalono harcerskie ognisko, podczas którego przedstawiciel Instytutu Pamięci Narodowej z Krakowa - dr historii Paweł Naleźniak przybliżył przebieg całej akcji specjalnej , począwszy od działań w Krakowie , a na wydarzeniach w Udorzu kończąc. Następnie uczniowie z Chliny przedstawili okolicznościowy montaż słowno -muzyczny a potem wspólnie z zastępem ZHP ze Sławkowa śpiewali przy ognisku harcerskie piosenki.

W niedzielę 9 lipca br. w Udorzu odbyła się Msza św., którą w intencji poległych żołnierzy batalionu "Parasol" odprawił ks. proboszcz Anatol Bujak. Po zakończonej mszy, uczestnicy uroczystości wraz z orkiestrą dętą na czele, przeszli pod płytę pamiątkową "Parasola" w wąwozie, w Udorzu.
Na miejscu potyczki przedstawiciel Komendy Chorągwi Śląskiej ZHP hm. Andrzej Lichota powitał wszystkich zebranych.

Krótka przemowę wygłosił Pan Bogdan Rowiński z Fundacji Cichocimnych.
Głos zabrał również Pan Krzysztof Witkowski - historyk , który pobudził wyobraźnię zebranych osób ukazując udorski wąwóz sprzed 73 lat jako miejsce zasadzki na uciekających z Krakowa żołnierzy Batalionu "Parasol .

Wójt Gminy Żarnowiec - Eugeniusz Kapuśniak podkreślił wagę patriotyzmu i skierował apel do młodego pokolenia
o pielęgnowanie pamięci minionych wydarzeń.

Następnie poszczególne delegacje złożyły kwiaty i zapalono znicze.

Na zakończenie Orkiestra Dęta z Chliny odegrała Hymn Polski i Rotę.Powrót do strony głównej
STRONA
GŁÓWNA
Powrót do galerii
GALERIA