Zrealizowano projekt pt. "Zakup strojów regionalnych"