Biesiada KGW 2019


Na zakończenie karnawału, od wielu lat w naszej gminie organizowana jest Biesiada Kół Gospodyń Wiejskich. Tegoroczne spotkanie zorganizowało Koło Gospodyń Wiejskich z Koryczan. Uczestników biesiady przywitała Pani Ewa Mazurek - przewodnicząca KGW Koryczany. Następnie Wójt Gminy Żarnowiec Pan Grzegorz Scelina oraz Przewodniczący Rady Gminy Żarnowiec Pan Eugeniusz Kapuśniak, na ręce przewodniczącej KGW z Koryczan, wręczyli kwiaty i podziękowanie dla Pań za wieloletnie zaangażowanie w rozwój społeczno - kulturalny Gminy Żarnowiec. Wójt złożył życzenia dla wszystkich zgromadzonych Pań z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet i wyraził wdzięczność za trud jaki przez dziesięciolecia, wkładają w podtrzymywanie tradycji ludowych.
Biesiadę zaszczycili swoją obecnością: Członek Zarządu - Pan Paweł Sokół i Radny Powiatowy - Pan Krzysztof Wrona, którzy złożyli życzenia i słowa uznania dla działalności społecznej KGW. Następnie Przewodniczący Rady Gminy złożył Paniom życzenia z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet. Jak co roku w biesiadzie wzięły udział panie z 13 Kół Gospodyń Wiejskich, działających na terenie gminy oraz radni i sołtysi. Spotkanie uświetnili swoim występem: Zespół Ludowy "Korona Żarnowca" działający przy Domu Kultury w Żarnowcu, Pan Leon Sarwa z Chliny, który grał na akordeonie oraz Kapela Regionalna "Żarnowiacy".

Powrót do strony głównej
STRONA
GŁÓWNA
Powrót do galerii
GALERIA