Bezpłatne zajęcia językowe i komputerowe

BEZPŁATNE szkolenia z technologii informacyjno-komunikacyjnej oraz szkolenia językowe finansowane ze ¶rodków Unii Europejskiej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦l±skiego na lata 2014-2020 w ramach Projektu „Technologie cyfrowe i języki obce – nie obce dla ¶l±skich pracowników”Powrót do strony głównej
STRONA
GŁÓWNA