MARATON ROWEROWY
4/5 sierpnia 2012r.

W dniach 4-5 sierpnia 2012r. miłośnicy dwóch kółek mieli doskonałą okazję do sprawdzenia swych sił
w "24-godzinnym maratonie rowerowym".
Organizatorami maratonu byli Miechowski Dom Kultury i Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki
w Żarnowcu.
Maraton miał na celu: propagowanie aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu, popularyzację turystyki rowerowej, poznanie walorów krajoznawczych regionu Miechowa i Żarnowca, sprawdzenie się w długodystansowej jeździe rowerem.
W maratonie wzieło udział 79 osób z czego w biurze startowym w Miechowie zapisało się 64 osoby,
a w Żarnowcu 15 osób.
W sumie maratończycy przejechali 8738 km. W ciągu 24 godzin najwięcej km udało się pokonać Zbigniewowi Kowalczykowi, który przejechał 585 km.
Z naszego terenu najlepsze wyniki osiągneli:
Marcin Chat z Chliny - 135 km
Maciej Mazur z Żarnowca - 90 km
Kamil Mazur z Żarnowca - 90 km
Najmłodszym uczestnikiem maratonu była 12-letnia Kustyna Sobieraj, która dzielnie pokonała trasę
45 km.

Regulamin maratonu rowerowego


Powrót do strony głównej
STRONA
GŁÓWNA