BIESIADA Kół Gospodyń Wiejskich
w Domu Kultury w Żarnowcu
04.03.2014r.

Po raz 18-sty odbyła się Biesiada Ludowa Kół Gospodyń Wiejskich w domu kultury w Żarnowcu. Tym razem uczestniczyło w niej około 250 pań. Biesiadę przygotowało Koło Gospodyń Wiejskich z Udorza. Na ręce przewodniczącej KGW z Udorza Pani Elżbiety Kubicy wręczono podziękowanie dla całego koła za przygotowanie Biesiady Ludowej oraz zaangażowanie w rozwój społeczno-kulturalny naszej gminy. Podziękowanie otrzymała również Pani Marianna Baran z Otoli za pełnienie funkcji przewodniczącej KGW.

W biesiadzie udział wzięli: Posłanka Anna Nemś, wicemarszałek województwa śląskiego Stanisław Dąbrowa, Katarzyna Merta-Wałek, która reprezentowała europoseł Małgorzatę Handzlik, Jerzy Wójcik, który reprezentował senatora PR Zbigniewa Meresa, Agnieszka Pasierbińska pracownik Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, radny powiatowy Krzysztof Wrona, wójt Gminy Żarnowiec Eugeniusz Kapuśniak, przewodnicząca Rady Gminy Teresa Słaboń, radni, sołtysi i inni zaproszeni goście.

Biesiada wieńcząca karnawał trwała do godz. 21.00 przy udziale wodzireja oraz Kapeli Regionalnej "Żarnowiacy".


Powrót do strony głównej
STRONA
GŁÓWNA