Koło Gospodyń Wiejskich
w Łanach Wielkich

KGW w Łanach Wielkich powstało na przełomie 1936-1937r. W czasie wojny Kolo wspomagało partyzantów. Na przestrzeni lat działalność koła zapisała się w historii wsi Łany Wielkie wieloma społecznymi przedsięwzięciami i udziałem w różnych uroczystościach, dobra współpracą z Ochotnicza Straż Pożarna i orkiestra dętą. Obecnie przewodnicząca jest Pani Wiesława Pustułka.

Ostatni sukces KGW - zajecie egzekwio z KGW Łany Średnie I miejsca podczas turnieju KGW "Wielkanocna Baba" organizowanym w Żarnowcu.


Powrót do strony głównej
STRONA
GŁÓWNA
Powrót do 'Współpraca z Kołami Gospodyń Wiejskich'
WSPÓŁPRACA
Z KGW