Koło Gospodyń Wiejskich
w Otoli

KGW w Otoli powstało przed II wojna światową. W tym czasie koło było liczne i nastąpił jego podział na KGW Otola i KGW Kuwole. Przez cały czas działalności Koło podjęło wiele ciekawych inicjatyw mających na celu integracje mieszkańców, rozwój kultury życia na wsi i nawiązanie współpracy z innymi organizacjami. KGW chętnie brało udział w różnych szkoleniach, kursach i konkursach mobilizujących mieszkańców wsi do aktywności i współzawodnictwa. Obecnie koło liczy 19 pań. Obecnie przewodniczącą jest Pani Urszula Czech.


Powrót do strony głównej
STRONA
GŁÓWNA
Powrót do 'Współpraca z Kołami Gospodyń Wiejskich'
WSPÓŁPRACA
Z KGW