Konkurs krasomówczy
"Opowiem wam, jak to było..."
14 grudnia 2012r.

W związku z 200 - rocznicą śmierci poety, dyplomaty J. Barlowa każdy uczestnik konkursu przygotował wystąpienie związane tematycznie z niezwykłym wydarzeniem z 1812r. jakie miało miejsce w Żarnowcu. Sposób prezentacji tematu każdego uczestnika był niezwykle barwny i ciekawy zarówno pod wzdlędem wypowiedzi, stroju i gestów scenicznych. Celem konkursu było pielęgnowanie i upowszechnianie kultury żywego słowa, zwrócenie uwagi na logiczne i poprawne formułowanie myśli, rozbudzenie zainteresowań "Małą Ojczyzną" - jej historią, ludźmi.
Komisja oceniająca wysłuchała prezentacji 14 uczestników konkursu krasomówczego - uczniów klas IV - VI
szkół podstawowych z gminy Żarnowiec i dokonała następującej oceny:
miejsce 1 - Emilia Kur - kl. V - SP Chlina
miejsce 1 - Julia Mazurek - kl. kl. IV - SP Żarnowiec
miejsce 2 - Katarzyna Gamrat - kl. VI SP Chlina
miejsce 2 - Filip Mikołajczyk - kl. V SP Żarnowiec
miejsce 3 - Natalia Słaboń - kl. V SP Chlina
miejsce 3 - Kinga Błaszczyk - kl. VI SP Chlina
Wszystkim serdecznie gratulujemy!


Powrót do strony głównej
STRONA
GŁÓWNA