SPOTKANIE OPŁATKOWE
w Domu Kultury
17 grudnia 2013 r.

Podczas tegorocznego spotkania opłatkowego uhonorowani zostali twórcy i artyści, którzy wzieli udział w projekcie pt.: "Cudze chwalimy swego nie znamy" realizowanym przez GOKSiT w Żarnowcu:

- Pan Antoni Toborowicz z Woli Libertowskiej
- Pani Weronika Witkowska w Woli Libertowskiej
- Pan Tadeusz i Marcin Ślęzak z Woli Libertowskiej
- Pani Maria Pielińska z Woli Libertowskiej
- Pan Dominik Kołodziej z Chliny
- Pani Cecylia Habryn z Chliny
- Koło Gospodyń Wiejskich z Chliny
- Pan Leon Sarwa z Chliny
- Pani Urszula Czech z Otoli
- Pani Urszula Żyła z Otoli
- Pani Władysława Sadkowska z Żarnowca
- Pani Ewelina Mazurkiewicz z Żarnowca
- Pan Julian Sobala z Żarnowca
- Pani Lidia Stojek z Łan Małych
- Pani Małgorzata Stolarska z Łan Małych
- Pan Andrzej Grela z Łan Wielkich
- Koło Gospodyń Wiejskich z Łan Wielkich
- Pan Zbigniew Czaj - rodem z Łan Wielkich
- Gminne Koło Pszczelarzy
- kapela regionalna "Żarnowiacy".

Projekt realizowany jest w ramach PROW 2007-2013,
Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
dla małych projektów"

Nieodpłatnie do nabycia w Domu Kultury broszura informacyjna o projekcie pt.: "Cudze chwalimy swego nie znamy".
Powrót do strony głównej
STRONA
GŁÓWNA