Zrealizowano projekt pt. "Zakup strojów regionalnych"

Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Żarnowiec zrealizowało projekt pt. "Zakup strojów regionalnych dla Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Żarnowiec " w zakresie działania 19,2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego na społeczność". Stroje krakowskie otrzymało 59 nowych członkiń, które ostatnio dołączyły do KGW z Woli Libertowskiej, Jeziorowic, Łan Średnich i Łan Wielkich. W ramach projektu zakupiono bluzki, spódnice, gorsety, fartuchy, korale i obuwie regionalne na łączna kwotę 56.488,00 zł.
Powrót do strony głównej
STRONA
GŁÓWNA
Powrót do galerii
GALERIA